Cart
AlmaGate

Vzdělávací kurzy

Elektrotechnické vzdělání:

Společnost AlmaGate, s.r.o. nabízí kurzy elektrotechnického vzdělání, které jsou zakončeny zkouškou dle vyhlášky 50/78 Sb., po jejímž úspěšném složení naši absolventi získají elektrotechnickou kvalifikací dle §5 (pracovník znalý).
Všechny naše kurzy zahrnují výuku v následujících specializacích:

· Montér hromosvodů (26-021-H)
· Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
· Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
· Montér elektrických sítí (26-018-H)
· Montér elektrických instalací (26-017-H)

Zájemci si mohou vybrat některý kurz z následující nabídky:
1. Plně akreditované kurzy zakončené státní kvalifikační zkouškou:

Tyto kurzy jsou určeny pro osoby bez předchozích hlubších zkušeností.

Jedná se o čtyřtýdenní kurzy v délce 130 hodin. Kurzy jsou rozčleněny na 62 hodin teoretické výuky na učebně, 60 hodin praxe v dílnách nebo terénu a 8 hodin kvalifikačních zkoušek s časem pro přípravu.

Po úspěšném složení všech pěti kvalifikačních zkoušek je zdarma zajištěno přezkoušení z Vyhlášky 50/78 Sb. a vydání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

2. Intenzivní krátkodobé kurzy zakončené státní kvalifikační zkouškou:

Jedná se o kurzy, určené pro osoby se zkušenostmi v elektrotechnice nebo osoby pracující v těchto oborech bez příslušného oprávnění, kteří chtějí toto oprávnění získat.

Všechny kurzy jsou týdenní, v délce 40 hodin, zakončené kvalifikační zkouškou.

Po úspěšném složení všech pěti kvalifikačních zkoušek je zdarma zajištěno přezkoušení z Vyhlášky 50/78 Sb. a vydání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

3. Víkendové krátkodobé kurzy zakončené státní kvalifikační zkouškou:

Tato nabídka je určena pro osoby s dobrými zkušenostmi v elektrotechnice nebo pracující v některém z těchto oborů bez příslušného oprávnění, kteří chtějí toto oprávnění získat, a kurzem si pouze doplní své stávající vědomosti a připraví na kvalifikační zkoušku.

Všechny kurzy jsou víkendové v délce 20 hodin ukončené kvalifikační zkouškou

Po úspěšném složení všech pěti kvalifikačních zkoušek je zdarma zajištěno přezkoušení z Vyhlášky 50/78 Sb. a vydání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

4. Získání kvalifikačních zkoušek v elektrotechnice a následného §5 vyhlášky 50/78 Sb.

Tento program je určen pro osoby s velmi dobrými zkušenostmi v elektrotechnice nebo pracující v tomto oboru bez příslušného oprávnění, např. nemající dokončené elektrotechnické vzdělání, a kteří chtějí toto oprávnění získat.

Všechny zkoušky jsou jednodenní v délce 8 hodin.

Po úspěšném složení všech pěti kvalifikačních zkoušek je zdarma zajištěno přezkoušení z Vyhlášky 50/78 Sb. a vydání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice.