Cart
AlmaGate

Vzdělávací kurzy

Školení fotovoltaických systémů a dobíjecích stanic pro elektromobily

Pro osoby se zkušenostmi v elektrotechnice nebo pracující v tomto oboru, případně se znalostmi navrhování, montáže a nastavení fotovoltaických systémů.

Kurz připraví zájemce na Kvalifikační zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) a Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H).
Termíny a objednávky k jednotlivým kurzům naleznete u naší partnerské vzdělávací společnosti JUBELA zde:

Kvalifikační zkoušky profesních rekvalifikací v elektrotechnice

Společnost AlmaGate, s.r.o. nabízí zájemcům s praxí a znalostmi z jednotlivých oblastí elektrotechnických činností přezkoušení dle vyhlášky 50/78 Sb., po jejímž úspěšném složení naši absolventi získají elektrotechnickou kvalifikací dle §5 (pracovník znalý) v jednom z následujících oborů.

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)                           5.490,- Kč
Montér elektrických instalací (26-017-H)                               5.490,- Kč
Montér elektrických sítí (26-018-H)                                        5.490,- Kč
Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)                            5.490,- Kč
Montér hromosvodů (26-021-H)                                             5.490,- Kč
Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)               5.890,- Kč
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H)         5.890,- Kč
Termíny a objednávky k jednotlivým zkouškám naleznete u naší partnerské vzdělávací společnosti JUBELA zde:

Elektrotechnické vzdělání:

Pro zájemce, kteří nedisponují  dostatečnými znalostmi a přesto by rádi složili zkoušku z některých výše uvedených kvalifikací, společnost AlmaGate, s.r.o. nabízí kurzy elektrotechnického vzdělání, které mohou být zakončeny výše uvedenou zkouškou

Všechny naše kurzy zahrnují výuku v následujících specializacích:
Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
Montér elektrických instalací (26-017-H)
Montér elektrických sítí (26-018-H)
Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
Montér hromosvodů (26-021-H)
Montér fotovoltaických systémů (26-014-H)
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H)
Termíny a objednávky k jednotlivým kurzům naleznete u naší partnerské vzdělávací společnosti JUBELA zde:

Zájemci si mohou vybrat některý kurz z následující nabídky:

1. Plně akreditované kurzy zakončené státní kvalifikační zkouškou:

Tyto kurzy jsou určeny pro osoby bez předchozích hlubších zkušeností.

Jedná se o čtyřtýdenní kurzy v délce 130 hodin. Kurzy jsou rozčleněny na 62 hodin teoretické výuky na učebně, 60 hodin praxe v dílnách nebo terénu a 8 hodin kvalifikačních zkoušek s časem pro přípravu.

Úspěšné složení všech pěti kvalifikačních zkoušek opravňuje zájemce k přezkoušení dle Vyhlášky 250/2021 Sb. §19 (2).3 k získání Odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

2. Intenzivní krátkodobé kurzy zakončené státní kvalifikační zkouškou:

Jedná se o kurzy, určené pro osoby se zkušenostmi v elektrotechnice nebo osoby pracující v těchto oborech bez příslušného oprávnění, kteří chtějí toto oprávnění získat.

Všechny kurzy jsou týdenní, v délce 40 hodin, zakončené kvalifikační zkouškou.

Úspěšné složení všech pěti kvalifikačních zkoušek opravňuje zájemce k přezkoušení dle Vyhlášky 250/2021 Sb. §19 (2).3 k získání Odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

3. Víkendové krátkodobé kurzy zakončené státní kvalifikační zkouškou:

Tato nabídka je určena pro osoby s dobrými zkušenostmi v elektrotechnice nebo pracující v některém z těchto oborů bez příslušného oprávnění, kteří chtějí toto oprávnění získat, a kurzem si pouze doplní své stávající vědomosti a připraví na kvalifikační zkoušku.

Všechny kurzy jsou víkendové v délce 20 hodin ukončené kvalifikační zkouškou

Úspěšné složení všech pěti kvalifikačních zkoušek opravňuje zájemce k přezkoušení dle Vyhlášky 250/2021 Sb. §19 (2).3 k získání Odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

4. Získání kvalifikačních zkoušek v elektrotechnice a následného §5 vyhlášky 50/78 Sb.

Tento program je určen pro osoby s velmi dobrými zkušenostmi v elektrotechnice nebo pracující v tomto oboru bez příslušného oprávnění, např. nemající dokončené elektrotechnické vzdělání, a kteří chtějí toto oprávnění získat.

Všechny zkoušky jsou jednodenní v délce 8 hodin.

Úspěšné složení všech pěti kvalifikačních zkoušek opravňuje zájemce k přezkoušení dle Vyhlášky 250/2021 Sb. §19 (2).3 k získání Odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

5. Školení fotovoltaických systémů

Tento program je určen pro osoby s velmi dobrými zkušenostmi v elektrotechnice nebo pracující v tomto oboru a současně alespoň s minimálními znalostmi navrhování, montáže a nastavení fotovoltaických systémů.
Kurz připraví zájemce na Kvalifikační zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)

Kurz je jednodenní v délce 8 hodin.

Cena kurzu činí 6.900,- Kč